مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع)

شماره تماس مرکز: 32294245 - 011

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است


زمان بندی شروع ترم های مرکز در سال 94 به شرح جدول زیر می باشد

********

 

ترم زمستان:  از 14/9/94   تا   15/11/94

ترم بهار: از    24/11/94    تا   20/12/94   و  ادامه آن از     14/1/95   تا    23/2/95

ترم تابستان: در سال آینده اعلام خواهد شد.