مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع)

شماره تماس مرکز: 32294245 - 011

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

برنامه آزمون های مجدد نیمسال سوم در روز پنجشنبه 20 اسفند ماهمختص فراگیران ترم سوم دوره تربیت معلم قرآنی که در آزمون های اولیه غائب بودند و یا نمرات کافی را کسب نکردند.